بلاگ

روش قلمەگیری از گیاهان

نکات مفید در قلمەگیری از گیاهان:

اول از همه بستر مناسب برای ریشه دار کردن قلمه هست.
برخی گیاهان مانند حسن یوسف، پوتوس، مارانتا، برگ بیدی به راحتی و در هرخاکی و حتی در آب ریشه می دهند ولی غالبا ما نیاز به بستر خاک برای ریشه دار کردن گیاه داریم.
بسترهایی که به تنهایی یا ترکیب با هم برای ریشه دار کردن قلمه مناسب است:
پرلیت، ماسه، کوکوپیت، پیت ماس
بستر بایستی بتواند رطوبت را حفظ کند و در عین حال زهکشی مناسب داشته باشد‌.
بستر قلمه باید فاقد مواد غذایی باشد. چون قلمه ما ریشه ندارد. وجود کود در محیط بستر باعث قطع ریشه دهی قلمه شده و هورمون های ریشه زایی را متوقف میکند و ضمنا وجود کود و بستر بدون ریشه یعنی احتمال جرقه آلودگی پاتوژن یا عامل بیماریزا
در قلمه گیری سعی کنید در صورت امکان برگ ها حذف شود چون انرژی قلمه صرف رشد برگ هم خواهد شد. هدف ما ریشه دهی و استقرار ریشه است.
ابتدا و انتهای قلمه را اشتباه در خاک فرونکنید.
محل برش که قرار است زیر خاک قرار بگیرد؛ به پودر تالک یا پودر بچه و بعد داخل خاکستر چوب یا پودر دارچین آغشته شود.

چند نکته مهم:

محل گره های روی ساقه که محل اتصال برگ هست مرکز حضور اکسین است برش برای قلمه را نزدیک به این گره ها و با زاویه ۴۵ درجه بزنید.
علت این امر سطح تماس بیشتر قلمه با خاک است.

عد از قراردادن قلمه در بستر آن را به محیط با دمای مناسب اتاق ۲۲ تا ۲۵ درجه سیلسیوس و روز دور از تابش نور مستقیم خورشید یا باد کولر یا گرمای هیتر یا بخاری قرار دهید.

بستر شما بعد قراردادن قلمه بایستی مرطوب باشد نه خیلی خشک بماند و نه خیلی باتلاقی.

مطالب مربوط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.